Information från föreläsningen om handtransplantationer

Publicerat den

Föreläsningen om handtransplantationer den 11 Mars 2015 blev mycket lyckad. Tillställningen hade många besökare, såväl medicinsk personal som patienter, allmänt intresserade, studenter och media. Föreläsaren professor Stefan Schneeberger, chef för handtransplantationsenheten i Innsbruck, Österrike, började kvällen med att berätta om deras … Fortsättning

En föreläsning om handtransplantation

Publicerat den

Handtransplantationsteamet i Stockholm har nu glädjen att kunna anordna en föreläsning för information kring handtransplantationer. Föreläsningen är öppen för allmänheten och för alla intresserade inom hälso- och sjukvården. Föreläsare kommer att vara professor Stefan Schneeberger som är chef för handtransplantationsenheten i Innsbruck, … Fortsättning

Temakväll om handtransplantationer

Publicerat den

Hur går en handtransplantation till, vad betyder det att få ett donerat organ och vad kan man förvänta sig för funktion? Tack vare goda internationella erfarenheter kring handtransplantationers för- och nackdelar, förväntade resultat, biverkningar och risker, så har vi i Sverige … Fortsättning